Over de Kennisbank

Vanuit het CDO Office van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) wordt gewerkt aan de Meerjarenagenda Gegevens en Algoritmes. Daarbinnen wordt vorm gegeven aan onder andere het JenV Afsprakenstelsel Gegevens en Algoritmes, het Metamodel voor Gegevensboekhouding en innovatieve toepassingen voor Gegevensmanagement.

De Kennisbank Gegevensboekhouding is een overzicht van de relevante kennis/context waarbinnen deze zaken tot stand komen. In de kennisbank kun je terugvinden op basis van welke standaarden, ontwikkelingen, technieken, wettelijke verplichtingen e.d. keuzes zijn gemaakt bij het ontwerp. De kennisbank dient als een overzicht en naslag van deze keuzes en de onderliggende context.

Voor meer informatie: www.jenvgegevens.nl

Contactpersoon: Johan Groenen