Gegeven

Uit de “Manifest voor het belang van De Kunde van Kennisrepresentatie voor Informatiediensten”:

data - een verzameling symbolen

gegeven - een betekenisvolle eenheid van data, die uitdrukking geeft aan een feit

informatie - gegevens die antwoord geven op een vraag

informatiedienst - een dienst die wordt geleverd door (of namens) een organisatie en die primair uit de verwerking van informatie bestaat

kennis - het geheel van wat iemand of een groep mensen weet

Tags

Gerelateerd