Informatiesysteem

een samenhangend geheel van gegevensverzamelingen, en de daarbij behorende personen, procedures, processen en programmatuur alsmede de voor het informatiesysteem getroffen voorzieningen voor opslag, verwerking en communicatie. Definitie komt uit Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 2007.

Gerelateerd