Jenv rubriceringskader

Dit kader bevat de normen (op detailniveau) voor de beveiliging van bijzondere informatie. Dit rubriceringskader is ontwikkeld als een algemeen geaccepteerde standaard.

Tags

Gerelateerd