Justitieel Archivistisch Metagegevensschema (JAM)

Het Justitieel Archivistisch Metagegevensschema is een uitwerking van de Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie (RMO) en het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). JAM is de verplicht gestelde invulling van art. 19.1 Archiefregeling op basis van NEN-ISO 23081:2006.

Omschrijving

Het JAM is ontworpen om de toepassing van metagegevens binnen JenV te standaardiseren. Standaardisering van metagegevens is van groot belang om informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden. Dit komt de uitwisseling tussen ketenpartners, maar ook hergebruik ten goede.

Relevantie

Als ondersteuning vanuit het JAGA wordt een gegevensboekhouding ontwikkelt, dat a.d.h.v. verscheidene metagagevens over (gearchiveerde) gegevens van JenV-organisaties beschrijft. Deze wijze waarop deze metagegevens gestructureerd worden en de wijze die het JAM voorschrijft, kunnen op elkaar afgestemd worden.

Gebruik

In maart 2024 is een analyse uitgevoerd naar de toepassing van het JAM om te komen tot vastlegging van metagegevens over gearchiveerde gegevensssets in de gegevensboekhouding. Hieruit is een besluit voortgekomen welke is terug te vinden in Archivering.

Reeds (april 2024) is dit concept niet toegepast op het complete metamodel van de gegevensboekhouding achter het JAGA.

Als er relevante externe documentatie is, neem dan hier de links daarheen op

Tags

Gerelateerd