Rubriceren

bepalen van het rubriceringsniveau en -duur van de bijzondere informatie op basis van de te verwachten nadelige gevolgen voor de belangen van de Staat, van zijn bondgenoten of van één of meer ministeries als (een deel van) deze informatie bekend wordt bij niet geautoriseerden.

Zie ook: [[Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie (VIR-BI)]] [[Handleiding Rubricering]] [[JenV Rubriceringskader]]

Tags

Gerelateerd