JenV Portaal Referentiegegevens

Via het protaal kan worden ingezien welke informatieproducten met referentiegegevens beschikbaar worden gesteld door team Referentiegegevensbeheer. Een informatieproduct bestaat uit één tabel of een bundel van tabellen die en relatie met elkaar hebben. Tevens is de gegevensstandaard opgenomen waarin de informatieproducten zijn beschreven.

Referentiegegevens zijn gegevens die centraal éénmalig worden vastgelegd voor meervoudig gebruik binnen de justitieketens. Deze gegevens worden beheerd op basis van een eenduidige bron, waaronder NEN-ISO, GBA en wetgeving. Het onderliggende doel van het beheer van referentiegegevens is dat J&V breed en eventueel daarbuiten dezelfde definities en coderingen worden gebruikt. Door releasematig actuele gegevens te publiceren beschikken alle afnemers op hetzelfde moment over dezelfde gegevens, waardoor een effectieve onderlinge communicatie mogelijk is.

Tags

Gerelateerd