Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO)

MDTO (Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) is een norm voor het vastleggen en uitwisselen van eenduidige metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie mogelijk te maken.

Omschrijving

MDTO is een toepassingsprofiel dat zich toelegt op het gebruik van gestandaardiseerde metagegevens om de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie te waarborgen.

Relevantie

Als ondersteuning vanuit het JAGA wordt een gegevensboekhouding ontwikkelt, dat a.d.h.v. verscheidene metagegevens over (gearchiveerde) gegevens van JenV-organisaties beschrijft. Deze wijze waarop deze metagegevens gestructureerd worden en de wijze die het MDTO voorschrijft, kunnen op elkaar afgestemd worden.

Gebruik

In maart 2024 is een analyse uitgevoerd naar de toepassing van het MDTO om te komen tot vastlegging van metagegevens over gearchiveerde gegevensssets in de gegevensboekhouding. Hieruit is een besluit voortgekomen welke is terug te vinden in Archivering.

Reeds (april 2024) is dit concept niet toegepast op het complete metamodel van de gegevensboekhouding achter het JAGA.

Als er relevante externe documentatie is, neem dan hier de links daarheen op

Gerelateerd