Algoritmeregisters Ministerie van Justitie en Veiligheid

De Algoritmeregisters van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geven een Overzicht van algoritmen die binnen JenV worden gebruikt. Het gaat ten minste om algoritmen met grote impact op burgers en organisaties. In het register staat informatie over het doel en de werking van het algoritme en welke maatregelen zijn genomen om te zorgen voor een verantwoorde toepassing. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en haar uitvoeringsorganisaties willen transparant zijn over welke algoritmes zij gebruiken. Zodat het voor burgers duidelijk is waarom deze worden ingezet en hoe dit verantwoord gebeurt.

Organisatie achter deze website is Justid.

Tags

Gerelateerd