Developer.overheid.nl

Dé centrale plek voor de developer die voor of met de overheid ontwikkelt. Het wordt ontwikkeld door Geonovum in opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), en is een “zusterproject” van Digilab.

Overzichten van Application Programming Interface (API)s en [[Repository]] voor [[OpenSource]] projecten binnen de overheid.

Tags

Gerelateerd