Standaard UitwisselingsFormaat (StUF)

StUF is een universele Standaard voor berichten voor het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen applicaties. Het domein van de StUF-taal omvat informatieketens tussen overheidsorganisaties (basisregistraties en landelijke voorzieningen) en gemeentebrede informatieketens en -functionaliteit. StUF is beschreven in XML en gebaseerd op geaccepteerde internetstandaarden.

Status: Forum Standaardisatie Pas Toe of Leg Uit

Tags

Gerelateerd