Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus verzamelt de metadata van de basisregistraties en enkele sectorregistraties. Deze metadata is beschrijvende informatie over de data die is opgeslagen bij de desbetreffende registratiehouder.

Neem bijvoorbeeld het BRP (Basisregistratie Personen), zij slaan belangrijke informatie op met betrekking tot je persoonsgegevens zoals je adres, je partner en je woonland.

Beheer Logius

![[/images/Pasted image 20231205123924.png]] ![[/images/Pasted image 20231205123929.png]]

Gerelateerd