Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving van toepassing. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij dit onderwerp vindt u de basisinformatie over deze wet.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Door de komst van de AVG geldt er nog maar 1 privacywet in de hele EU in plaats van veel verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

Op een aantal punten binnen de AVG is er ruimte voor nationale keuzes. Dat betekent dat elke EU-lidstaat hierover zelf mag beslissen. In Nederland zijn deze keuzes uitgewerkt in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Tags

Gerelateerd