Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst bijzondere informatie (vir Bi)

Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere informatie (VIR-BI) geeft regels voor de beveiliging van gerubriceerde informatie bij de rijksdienst. De rijksdienst kent 4 niveaus gerubriceerde informatie: Departementaal Vertrouwelijke informatie (DepV) en 3 varianten staatsgeheime informatie (STG Zeer Geheim, Geheim en Confidentieel). Deze regels strekken er toe het aantal personen dat met gerubriceerde informatie in aanraking komt zo beperkt mogelijk te houden (het “need to know” principe). Ook moeten voldoende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld versleuteling van de informatie, om te voorkomen dat externe partijen toegang tot staatsgeheime informatie kunnen krijgen. Alleen gescreende medewerkers krijgen toegang tot Staatsgeheimen. Daarnaast is het van belang dat zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen bij kennisname door niet gerechtigden (compromittering). De beveiligingsambtenaar (BVA) speelt hierbij een centrale rol. Voor het rubriceren van bijzondere informatie is een Handleiding Rubricering opgesteld.

test

Tags

Gerelateerd