Strafrechtketen

Partners in de strafrechtketen werken samen aan opsporing, vervolging en berechting van daders en een goede uitvoering van straffen. De verschillende partners doen dat vanuit hun eigen rol en bevoegdheden binnen de rechtsstaat. Gesteund door het kabinet, werken zij samen aan het verbeteren van de prestaties van de strafrechtketen, om de samenleving beter te dienen.