Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM SRK)

Woordenboek

Het Canoniek Datamodel Strafrechtketen (CDM) van de Strafrechtketen is het standaard gehanteerde gegevensmodel voor de ketenpartners waarin definities en structuur voor de uitwisseling van gegevens zijn vastgelegd. Canoniek betekent hier dat het niet een willekeurig model, maar het voorkeursmodel betreft. Het model en alle andere relevante informatie betreffende CDM is te vinden via Het Interoperabiliteitsplatform (HIP).

Aantekeningen

Bevat: Conceptueel model, Logisch model en GWB Strafrechtketen

organisatie: Justid

Tags

Gerelateerd