Begrippenkader

Een lijst van de in een bepaalde context gebruikte Begrippen en hun betekenis. Ook wel bekend als een Gegevenswoordenboek of een Thesaurus.

Een Gegevenswoordenboek leidt tot helderheid van begrippen en is daarmee een onmisbaar instrument voor de implementatie van nieuwe ontwikkelingen, zoals Common Ground, het Federatief Datastelsel en Digitale Tweelingen.

![[docs/images 1/Pasted image 20231205123857.png]]

Ontwikkelingen

Goed beschreven data is een belangrijke pijler binnen het Federatief Data Stelsel (FDS). Het is een essentieel onderdeel om hergebruik van data mogelijk te maken. Om deze reden heeft Logius de opdracht gekregen om een Online Editor Begrippenkader te ontwikkelen die data-aanbieders in staat stelt de data die wordt aangeboden op een laagdrempelige manier te beschrijven. Het resultaat hiervan is een zogeheten begrippenkader conform de Begrippenkaderstandaard.

Tags