Federatief Data Stelsel (FDS)

Samenhang met Interbestuurlijke Datastrategie (IBDS).

Wordt ook gewerkt aan standaardisatie van doelen en rollen.

Wordt opgedeeld in Capabilities afgeleid uit die van de Data Spaces OpenDEI.

Tags