Algoritmeregister Beheertool

De Algoritmeregister Beheertool wordt ontwikkeld door de Provincie Noord-Brabant. De tool is bedoeld om intern bij te houden welke algoritmes er worden ingezet. De tool kan vervolgens exporteren op basis van de Publicatiestandaard Algoritmeregisters, zodat deze gepubliceerd kunnen worden op het Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid.