Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid

Vervolg op het Consortium Publieke Controle.

Het Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid wordt ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De uitvoer is in handen van ICTU en het draait op [[Standaard Platform van Logius]].